Chłodziarka farmaceutyczna do przechowywania leków

Kategorie Technologie szpitalne

Leki sprzedawane w aptekach, czy też te, które dostępne są w lecznictwie zamkniętym szpitala, muszą być przechowywane w odpowiedniej temperaturze. Jest ona ściśle określona w dokumencie, zwanym charakterystyką produktu leczniczego i musi być bezwzględnie respektowana. Nie jet to zwykły wymysł, przechowywanie leków jest niezwykle istotne, a jeśli nie jest to robione w prawidłowy sposób, mogą one stracić nawet swoje cenne właściwości terapeutyczne.

Chłodziarka farmaceutyczna to urządzenie, które umożliwia wytworzenie odpowiednich warunków temperaturowych, do przechowywania produktów leczniczych. Regulacja temperatury, jaka występuje wewnątrz chłodziarki farmaceutycznej, umożliwia wytworzenie warunków idealnie dopasowanych do tych, których wymaga producent leku. Dzięki temu leki są prawidłowo przechowywane, co umożliwia im zachowanie swoich walorów terapeutycznych i chroni między innymi przed wytwarzaniem się szkodliwych produktów rozkładu leku. Taka sytuacja może mieć właśnie miejsce, kiedy lek jest przechowywany w nieprawidłowych warunkach temperatury, mimo że producent wyraźnie zaleca zastosowanie chłodziarki farmaceutycznej. Nie należy pod żadnym pozorem bagatelizować tych zaleceń, gdyż warunki przechowywania z pewnością zostały ściśle dobrane na podstawie wieloletnich badań klinicznych. Oznakowanie na opakowaniu leku, że musi być on przechowywany w obniżonej temperaturze, obliguje wszelkie placówki prowadzące obrót produktami leczniczymi do sprostanie tym wymaganiom i zapewnienie należytych warunków.