Rodzaje wag analitrycznych

Kategorie Technologie szpitalne

Waga analityczna to urządzenie każdemu z nas znane choćby ze słyszenia. Mało kto jednak wie, że urządzenie to nie jest jednym urządzeniem, które jest w stanie w mgnieniu oka precyzyjnie zwarzyć każdą próbkę. Wagi analityczne dzielimy na rodzaje, ze względu na zastosowanie, maksymalną masę próbki i dokładność pomiaru.

Rodzaje wag analitycznych

Według powyższego dzielimy wagi analityczne na:

  • wagi analityczne techniczne: maksymalna masa próbki, jaka może być zwarzona za pomocą takiej wagi to 10 kg, a dokładność pomiaru do 0,1g. Wagi te wykorzystywane są do ważenia próbek, które są ciężkie ze swej natury oraz w laboratoriach przemysłowych, w których ze względu na skalę procesów, dokładność do 0,1g jest wystarczająca, a masa próbki (która może nie być jednolita) bardziej reprezentatywna.
  • wagi analityczne: maksymalna masa próbki wynosi 1kg, a dokładność do 0,01g. Wagi te znajdują podobne zastosowanie jak wagi techniczne, ale stosuje się je tam, gdzie próbka może być mniejsza lub wymagana dokładność wzrasta o rząd wielkości.
  • wagi półmikroanalityczne: nośność próbki dla takich wag wynosi 1kg, ale dokładność jest już dużo większa i wynosi do 0,001g. Taka waga jest zazwyczaj na wyposażeniu każdego laboratorium chemicznego. Zazwyczaj stosuje się je do ważenia mniejszych próbek niż 1kg, choć i takie się zdarzają.
  • wagi mikroanalityczne: są to najdokładniejsze wagi mające dokładność od 0,00001g w górę. Masa próbki ze względu na delikatność układów tych wag nie powinna przekroczyć 10g. Wagi te są tak dokładne, że wpływ na ich odczyt może mieć nawet zmiana miejsca ważenia. Inna siła grawitacji działająca w innych miejscach na Ziemi wymusza ich każdorazową kalibrację po zmianie miejsca ich przechowywania.