Bez pomiaru pH ani rusz

Kategorie Laboratorium

Skala pH została wymyślona już wiele dziesięcioleci temu. Z założenia pozwala ona na rozróżnienie czy dana ciecz lub też innego rodzaju substancja ma odczyn  kwasowy czy zasadowy. Pozwala przy tym na wskazanie wartości takiego odczynu. Standardowe badanie odczynu pH wymaga żmudnych badań laboratoryjnych. Przeszło sto lat temu podjęto jednakże udaną próbę przyspieszenia takich pomiarów.

Elektroda prawdę Ci powie

To wtedy bowiem została opracowana elektroda pH. W skrócie mówiąc jest to urządzenie, którego zadaniem jest szybkie i prowadzone w czasie rzeczywistym badanie odczynu pH substancji, w której elektroda została umieszczona. Niezwykle usprawnia to prowadzenie procesów, np. produkcyjnych, w których wartość pH ma decydujące znaczenie.

Przyglądając się konstrukcji elektrody pH należy wyciągnąć wniosek, że tak naprawdę jest to zespół dwóch elektrod – wzorcowej i pomiarowej. Ta pierwsza ma za zadanie wskazywać jaka wartość pH jest w danej sytuacji pożądana. Z kolei ta druga elektroda pokazuje rzeczywistą wartość pH otoczenia, jaka panuje w danej chwili.

Szybki sygnał pozwala na reakcję

Rozbieżność pomiędzy wartościami wskazywanymi przez obydwie elektrody powoduje wysłanie sygnału do urządzenia, do którego elektrody zostały przyłączone. W przypadku procesów technologicznych przedsiębiorstw produkcyjnych otrzymanie takiego sygnału pozwala na podejście szybkich środków zaradczych przez personel przedsiębiorstwa, a co za tym idzie na doprowadzenie wartości pH do pożądanej w danej chwili wartości.