Jak wyposażyć nowoczesne laboratorium?

Kategorie Bez kategorii
dygestorium-laboratoryjne

Dygestorium jest zazwyczaj najdroższym i jednym z głównych mebli w nowoczesnym laboratorium medycznym, spożywczym i chemicznym. To właśnie dzięki niej możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości zaawansowanych badań i analiz laboratoryjnych.

Cechy dygestorium w laboratorium

Dygestorium laboratoryjne zapewnia bezpieczne środowisko pracy z rozpuszczalnikami, produktami ropopochodnymi, kwasami, zasadami i cieczami łatwopalnymi.

Z technicznego punktu widzenia, nowoczesne dygestoria są dość skomplikowane. Składają się one z mocnej stalowej ramy, która składa się z komory i podstawy.

Dygestorium laboratoryjne (dostępne na Renggli) można sobie wyobrazić jako skrzynkę z otworem wentylacyjnym. Blat roboczy dygestorium, jak również powierzchnia wewnętrzna, wykonane są z różnych materiałów, których wybór zależy od warunków pracy.

Rodzaje materiałów

 • Tworzywo laboratoryjne, płytki ceramiczne, stal malowana proszkowo – stosowane do pracy w środowiskach średnio agresywnych. Na przykład w kwasie azotowym, kwasach organicznych (z wyjątkiem kwasu octowego, mrówkowego, mlekowego i szczawiowego) oraz w roztworach soli nieorganicznych i organicznych.
 • Sztuczny kamień, ceramiczne płytki laboratoryjne – stosowane do pracy w środowiskach silnie korozyjnych lub do powierzchni wewnętrznych.

Podstawę dygestorium, w jego standardowej formie, stanowi metalowa rama pokryta z trzech stron laminowaną płytą wiórową o grubości 16 mm. Do przechowywania różnych materiałów służą przegródki, każda z osobnymi drzwiczkami.

Dygestoria są zazwyczaj malowane proszkowo farbą epoksydowo-poliestrową.

W zależności od modyfikacji i potrzeb, dygestoria mogą być wyposażone w instalację nawiewną, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Poszczególne modele dygestoriów wyposażone są w linię powietrza, linię podciśnienia i linię gazu.

Charakterystyka dygestoriów w zależności od warunków pracy i rodzaju konstrukcji nośnej

Dygestoria można podzielić na dwie główne grupy w zależności od rodzaju konstrukcji nośnej: dygestoria metalowe i z płyt wiórowych laminowanych. Metalowa jest wtedy, gdy metalowa rama jest wyłożona blachą (stalą nierdzewną lub malowaną).

Nie jest to jednak zasadnicza różnica: szafy metalowe ze względu na wymogi bezpieczeństwa stosowane są w przypadku podwyższonego ryzyka pożarowego (przemysł chemiczny i petrochemiczny). Odporność chemiczna i mechaniczna tych szafek jest praktycznie nie do odróżnienia od nowoczesnych wykończeń z laminowanych płyt wiórowych.

Pod względem zużycia, dygestoria są najbardziej popularną grupą z otwartym obiegiem dygestoriów. Bezpieczeństwo personelu pracującego w laboratorium oraz całego obszaru roboczego jest w tym modelu zapewnione dzięki wymuszonemu wyciągowi powietrza z otwartego dygestorium. Powietrze jest następnie odprowadzane do atmosfery przez system wentylacyjny znajdujący się na zewnątrz pomieszczenia.

Funkcjonalność i konstrukcja dygestoriów zależy od rodzaju przetwarzanych substancji i celu badań laboratoryjnych. W zależności od tego dostępne są dygestoria wykonane z różnych materiałów i w różnych rozmiarach, które są bardzo odporne na działanie czynników zewnętrznych.

 Oto cechy wyróżniające dygestoriów

 • łatwy i szybki dostęp do elementów sterujących oraz do konserwacji;
 • szeroka gama dygestoriów;
 • (zoptymalizowany) kierunek przepływu powietrza całkowicie eliminuje wiry;
 • powietrze jest doprowadzane do obudowy przy jej otwarciu, co zapobiega emisji do otoczenia;
 • moduły serwisowe można w każdej chwili dodać lub zmodernizować bez żadnego wysiłku;
 • szeroki zakres ilości powietrza (od 100 m3/h do 1500 m3/h);
 • przyjazny dla użytkownika panel z gniazdem dla gazów ciężkich i lekkich;
 • rozbudowany próg powietrzny zapewnia skuteczne odsysanie szkodliwych i ciężkich gazów z powierzchni roboczej;
 • dostawa obejmuje uruchomienie i regulację głównych elementów sterowania;